Lieky a cervikálna dystónia

Pri diagnóze akou je cervikálna dystónia, ktorá môže spôsobovať silné bolesti a spazmus, sa pacienti bez liekov nezaobídu. Okrem aplikácie botulotoxínu je im preto predpisovaná aj medikamentózna liečba, ktorá zahŕňa analgetiká, benzodiazepíny, antidepresíva, anxiologiká či v niektorých prípadoch antipsychotiká (neuroleptiká). V lekárskej obci sa dlhé roky vedie diskusia o tom, že niektoré lieky môžu byť potenciálnym spúšťačom dystónie, pričom nie je úplne jasné, či sa dočasné dystonické reakcie z liekov môžu vyvinúť až do chronického stavu. Lieky na tomto zozname boli buď nahlásené ako spôsobujúce dystonické reakcie alebo majú potenciál ich spôsobiť. Je pritom dôležité zdôrazniť, že tisícky ďalších pacientov a pacientiek užívajú tieto lieky a dystonické symptómy sa u nich neprejavili. Na tento zoznam je súčasne potrebné pozerať sa v kontexte závažnosti problémov. Ak napríklad pacient trpí okrem dystonických prejavov aj epileptickými záchvatmi, ktoré ho priamo ohrozujú na živote, liečba týchto záchvatov musí byť prvoradá a dystónia sa musí riešiť osobitne. Akékoľvek užívanie liekov ako aj ich vysádzanie musia pacienti bezpodmienečne konzultovať so svojim odborným lekárom. Zoznam účinných látok je z originálneho manuálu STRC a doplnený zo stránky www.spasmodictorticollis.org od neurológa Dr. Jamesa Auberle, M.D.

Účinná látka

Značka liekov na Slovensku (medzinárodne)

Klasifikácia

5-fluorouracil

5-fluorouracil

Cytostatiká

Alprazolam

Xanax, Helex, Frontin

Liek proti úzkosti

Amitriptylin

Amitriptylin-Slovakofarma

Antidepresíva

Amoxapín

Asendin, Asendis, Defanyl, Demolox

Antidepresíva

Aripiprazol

Abilify, Aricogan, Aripiprazol, Arisppa, Asduter, Explemed, Lemilvo, Restigulin, Zykalor

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Bupropión

Elontril, Wellbutrin

Antidepresíva

Buspirone

Spitomin

Axiolytiká

Karbamazepín

Tegretol

Antiepileptikum

Oxid uhoľnatý

-

 -

Sirouhlík

-

 -

Chlórprotixén

Chlorprotixen Léčivá

Axiolytiká

Chlórpromazine

Plegomazin

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Chlórochín

-

Antimalariká

Cimetidín

Tagamet*

Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Citalopram

Citalec, Citalopram, Zyloram

Antidepresíva

Klomipramín

Anafranil

Antidepresíva

Klozapín

Leponex

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Kokain

-

 -

Kyanid draselný

-

 -

Dezipramín

Norpramin, Pertofrane*

Antidepresíva

Diazepam

Apaurin, Diazepam

 Antipsychotiká (neuroleptiká)

Difenhydramín

Psilio-balsam, Aviomarin, Calmaben

Antihistaminiká, Hypnotiká, sedatíva a Antiemetiká, antikinetiká

Disulfiram

Antabus, Antabuse, Antaethyl*

Liečivá na terapiu závislostí

Doxepín

Doxepin, Doneurin, Zonalon , Sinquan, Sinequan*

Antidepresíva

Doxorubicín

Doxorubicin, Myocet

Cytostatiká

Droperidol

Xomolix

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Ergotamín

Cafergot, Migergot*

Antidepresíva / bolesť hlavy

Erytromycín

Aknemycin, Eryfluid, Isotrexin, Zineryt

Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám), Dermatologiká

Escitalopram

Cipralex, Despra, Elicea, Escitalopram, Escitil, Esoprex, Lenuxin, Miraklide, Solatcit

Antidepresíva

Flekainid

Flekainid

Antiarytmiká

Fluoxetín

Fluoxetine Vitabalans, Magrilan

Antidepresíva

Flufenazín

Afluditen

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Gagapentín

Gabagamma, Gabapentin, Gordius, Grimodin, Neurotin

Antiepileptiká, antikonvulzíva

Haloperidol, haloperidol-decanoat

Haloperidol-Richter, Haloperidol-Decanoat-Richter

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Imipramín

Melipramin

Antidepresíva

Izokarboxazid

Marplan, Marplon, Enerzer*

Antidepresíva

Levodopa

Corbilta, Duodopa, Isicom, Nakom, Padovel, Sastravi, Stacapolo, Stalemed, Stalevo, Tagoglen, Trigelan

Antiparkinsoniká

Limezolid

Dilizolen, Lineza, Linezolid, Zyvoxid

Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám), Dermatologiká

Uhličitan lítny

Lithium Carbonicum

 -

Loxapín

Adasuve

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Meperidin, petidin

Dolsin

Analgetiká - anodyná

Metoklopramid

Degan, Metoclopramide

Antiemetiká, antikinetiká

Metylalkohol

-

 -

Midazolam

Midazolam Accord, Midazolam Chiesi

Hypnotiká, sedatíva

Molindon

Molindone*

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Neosigmín

Syntostygmin

Parasympatomimetiká

Notripylín

Sensoval, Aventyl, Pamelor, Norpress, Allegron, Noritren, Nortrilen*

Antidepresíva

Olanzapín

Bloonis, Nykob, Olanzapin, Olazax, Olpinat, Zalasta, Zypadhera, Zyprexa

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Paroxetín

Arketis, Paretin, Paroxetin, Seroxat

Antidepresíva

Perfenazín

Trilafon*

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Fenelzín

Nardil, Nardelzine*

Antidepresíva

Fenitoín

Epilan

Antiepileptiká, antikonvulzíva

Fenobarbital

Phenaemal, Phenaemaletten

Hypnotiká, sedatíva

 

Antilirium and Isopto Eserine*

 

Pimozid

Orap*

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Pramipexol

Glepark, Mirapexin, Pramipexol, Oprymea,

Antiparkinsoniká

Prochlórperazín

Compazine, Stemzine, Buccastem, Stemetil, Phenotil*

Antiemetiká, antikinetiká

Prometazín

Prothazin, Coldrex

Analgetiká, antipyretiká

Protriptylín

Vivactil*

Antidepresíva

Pyrodostigmín

Mestinon

Parasympatomimetiká

Kvetiapín

Derin, Equeta, Hedonin, Ketilept, Kventiax, Questax, Quetiapin, Seroquel, Setinin

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Ranitidín

Arnetin, Ranisan, Ranital

Antacidá

Rezerpín

-

 -

Risperidón

Medorisper, Risepro, Rispen, Risperdal, Risperidone

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Ropinirol

Adartrel, Aropilos, Raponer, Requip-Modutab, Requip, Rolpryna, Ropinirol, Ropinstad, Sindranol,

Antiparkinsoniká

Sentralín

Asentra, Serlift, Sertralin, Stimuloton, Zoloft

Antidepresívum

Sumatriptán

Cinie, Imigran, Sumamigren, Sumatriptan,

Antimigreniká, antiserotoniká

Tetrabenazín

Nitoman, Xenazine*

Redukcia nekontrolovaných pohybov

Tiagabín

Gabitril*

Antiepileptiká, antikonvulzíva

Tietilperazín

Torecan

Antiemetiká, antikinetiká

Tiotixén

Tiotixene, Navane*

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Trazodón

Trittico

Antidepresívum

Trifluórperazín

Eskazinyl, Eskazine, Jatroneural, Modalina, Stelazine, Terfluzine, Trifluoperaz, Triftazin*

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Triflupromazín

Vesprin*

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Tioridazín

Mellaril, Melleril*

Antipsychotiká (neuroleptiká)

Trazadón

Trittico

Antidepresívum

Trimipramín

Surmontil, Rhotrimine, Stangyl

Antidepresívum

Verapamil

Tarka

Hypotenzíva

Ziprasidón

Zeldox, Ziprasidon, Zipwell, Zypsilan

Antipsychotiká (neuroleptiká)

* lieky označené hviezdičkou sa k 1. máju 2017 na Slovensku nepredávali. Pred užitím akéhokoľvek lieku sa prosím uistite, že neobsahuje niektorú z vyššie uvedených účinných látok – názvy liekov sa môžu často meniť, dôležitá je prítomnosť účinnej látky v lieku. Jeho užívanie konzultujte so svojim odborným lekárom.