Diaľkový kurz

Pacienti a pacientky s cervikálnou dystóniou, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu či nechcú zúčastniť osobného kurzu, majú možnosť objednať si diaľkový kurz, ktorý im umožní rovnako ako pacientom, ktorí sa kurzu osobne zúčastnia, využiť metódy a spôsoby, ktoré sú obsiahnuté v manuáli ako aj na DVD k tomu, aby si pomohli k zmierneniu symptómov či k stavu pokračujúceho zotavenia (angl.ongoing recovery).

Ja osobne som neabsolvovala osobný kurz u Abigail Brown Collins v Santa Fe, keďže môj stav bol vážny a neumožňoval mi cestovať a súčasne som nemala potrebné finančné prostriedky. Práve v tom období som veľmi ocenila možnosť zakúpiť si diaľkový kurz, ktorý mi s pravidelnými konzultáciami cez Skype či e-mail s Abigail, pomohol zotaviť sa. Celý program je totiž veľmi podrobný a obsiahly, takže pacienti získavajú jeho zakúpením tie isté informácie ako pri osobnom kurze.

Ak si objednáte osobný kurz, získate:

1. Manuál Život s dystóniou – krok za krokom k zbaveniu sa symptómov, ktorý obsahuje nasledujúce kapitoly:

-         Úvod

-         Obrázkové schémy svalov

-         Základné princípy programu

-         Správne návyky

-         Tipy a rady

-         Naťahovacie cvičenia

-         Posilňovacie cvičenia

-         Cvičenia s posilňovacími tiahlami

-         Cvičenia v bazéne

-         Masáž v sede, masáž s bodom a ťah

-         Samomasáž

-         Trakcia-ťah

-         Výživa a cervikálna dystónia

-         Relax a motivácia

-         Predchádzanie zhoršeniu symptómov

-         Výskum

-         Ďalšie informácie – čo si kúpiť a iné tipy

-         Príbehy zotavenia 

2. DVD, ktoré obsahuje: 

-         Kompletné predstavenie programu

-         Kompletné prevedenie posilňovacích ako aj naťahovacích cvičení

-         Prevedenie cvičenia s posilňovacími tiahlami

-         Cvičenie vo vode s pomôckami (12 min.)

-         Ukážka využitia samomasážnych pomôcok

-         Prevedenie trakcie a masáže s pomôckou Bodo

-         Ukážka správnej masáže (18 min.) 

3. Samomasážna pomôcka Bodo, hrejivý vankúšik

4. Pravidelné konzultácie prostredníctvom e-mailu, Skype alebo iné sociálne siete.  

V prípade, že budete kurz vykonávať na každodennej báze a podľa inštrukcií, ktoré sú obsiahnuté v manuáli ako aj na DVD s pravidelnými konzultáciami, budete môcť do veľkej miery minimalizovať svoje symptómy či dosiahnuť stav pokračujúceho zotavenia sa. To vám umožní viesť opäť normálny život. Ak budete tento program vykonávať disciplinovane každý deň, môžete svoj život prežiť v stave zotavenia, podobne ako ja už takmer štyri roky. 

Cena kurzu je 400 EUR.

Prihlásiť sa na diaľkový kurz je možné tu: