Osobný kurz

Momentálne nie je možné prihlásiť sa na osobný kurz. 

Osobný kurz sa uskutočňuje v trvaní dvoch dní. Koná sa v piatok a sobotu, alebo v sobotu a nedeľu. Je potrebné sa na ňom zúčastniť aj so sprevádzajúcou osobou, ktorej bude podrobne vysvetlený postup pri masáži. V rámci osobného kurzu ubytovanie ani strava nie je zabezpečovaná. Rada vám však poradím, kde sa nachádza príjemné ubytovanie ako aj miesta, kde sa dá zdravo a v pohodlí najesť.

Program osobného kurzu obsahuje 4 časti:

1. Neaeróbne ľahké cvičenie, ktoré zahŕňa cvičenie s ľahkou váhou, posilňovacie cvičenie a cvičenie vo vode.

2. Prednášku o správnej výžive a strave.

3. Ukážku masáže sprevádzajúcej osobe a predstavenie samomasážnych pomôcok.

4. Predstavenie motivačných a relaxačných postupov, ktoré podporia proces zotavenia.

Počas dvoch dní osobného kurzu budete oboznámení:

- s kompletným programom cvičenia

- správnym nácvikom postojov a polôh, ktoré podporia proces zotavenia

- s metódami relaxácie a motivácie, ktoré podporia proces zotavenia

- masážou a samomasážnymi pomôckami

V rámci osobného kurzu:

- obdržíte vytlačený a zviazaný 200 stranový foto manuál s programom v slovenskom jazyku

- získate DVD s kompletným programom (obsahujúci všetky cvičenia – naťahujúce aj posilňovacie, ukážku správnych postojov a polôh, 18 min. ukážka správnej masáže)

- absolvujete návštevu plavárne, počas ktorej vám budú predvedené cviky

- absolvujete 2x masáž

- získate možnosť pravidelnej emailovej a telefonickej konzultácie

Prihlásiť sa na osobný kurz je možné tu.