Práceneschopnosť a invalidita

Symptómy cervikálnej dystónie bývajú u pacientov rôzne. U niektorých sú mierne a tak môžu pracovať na plný úväzok (aplikácia botulotoxínu je v ich prípade účinná), u iných však môžu byť veľmi vážne. Hlava je po celý čas vytočená či naklonená do jednej zo strán, je pre nich bolestivé a nemožné sedieť, chodiť či zvládať každodennú starostlivosť o seba. Predpísaná liečba im symptómy zmierňuje len minimálne a prácu, ktorú pred tým vykonávali už robiť nemôžu. 

Akékoľvek intenzívne sú u vás symptómy, ak vám neurológ diagnostikoval cervikálnu dystóniu, môžete požiadať o posúdenie miery invalidity a schválenie invalidného dôchodku. V prípade, že vám Sociálna poisťovňa schváli priznanie invalidného dôchodku, neznamená to, že nebudete môcť pracovať. Na to, aby ste oň mohli požiadať, nemusíte byť predtým jeden rok práceneschopní. 

Podmienky poskytovania invalidného dôchodku upravuje Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a všetky informácie k tomu, aké nároky musíte spĺňať na to, aby vám bol priznaný invalidný dôchodok nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. 

Niektorí pacienti s cervikálnou dystóniou, s ktorými som v kontakte, majú priznanú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 70%, niektorí na 50%, či nižšie. Ochorenie cervikálna dystónia (alebo svalová dystónia) sa nenachádza v prílohe č.4 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Sociálna poisťovňa však pripravuje novelizáciu tohto zákona, ktorou sa má dosiahnuť aj to, aby bol v nej zaradený čo najširší okruh ochorení. Dnes totiž dochádza k súčasnému porovnávaniu chorôb v prípade, že sa diagnóza nenachádza v tabuľkách. Takú chorobu dnes hodnotia posudkoví lekári podľa funkčných dôsledkov iného ochorenia, ktorému sa podobá, čo poistenci vnímajú ako nedôveryhodné.

Novelizáciou by malo dôjsť aj k prehodnoteniu percent vyjadrujúcich invaliditu. Ich zvýšením pre niektoré diagnózy chce poisťovňa zjednodušiť cestu k získaniu tzv. plného invalidného dôchodku. Novelizácia zákona by mala platiť od januára 2018.

To, že vám bude uznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, či poberanie invalidného dôchodku, neznamená, že vám súčasne vzniká nárok na získanie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP). O jeho schválení rozhodujú Oddelenia posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a v druhom stupni Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac informácií k ZŤP nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.